Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Friendship båt- och landsjukhus  

Friendship en är idéburen, nationell organisation i Bangladesh som bland annat bedriver hälsovårdsarbete bland den fattiga befolkningen på öarna i Jamuna-floden i norra delen av landet. Öarna är i hög grad obeständiga på grund av erosion och drabbas årligen av svåra översvämningar.

Friendship har ett par sjukhusbåtar i området dit befolkningen kan komma och få vård. Bland annat utförs enklare operationer. I södra delen av landet finns ett nyöppnat sjukhus, Friendship Shyamnagar Hospital, med ca 50 bäddar. Det är under uppbyggnad och man behöver en del hjälp med strukturer för operationsverksamheten.


Skandinaviska Läkarbanken skickar team med kirurg/ortoped/gynekolog och narkosläkare, ev också sjukgymnast. Man gör först en vecka på båten med ganska intensiv operationsverksamhet och därefter en dryg vecka på sjukhuset.

Mer info på friendship.ngo

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!