Utbildningsmaterial
Skandinaviska Läkarbanken

På den här sidan lägger vi upp utbildningsmaterial av allmänt intresse för den som vill göra en utlandsinsats. Mer undervisningsmaterial finns på de inloggningsbara sidorna dit den som är på väg att åka ut med Skandinaviska Läkarbanken får en inloggning.

Operation Video – Caesarean Section

A stepwise description of the significantly quickest method to perform caesarean section. The Misgav Ladach method for caesarean section is evolved, based on the principles of surgical minimalism and operating in harmony with the body`s anatomy and fysiology. It is
extremely kind to the baby and to the tissues of the mother. Compared with midline- and Pfannenstiel-incision there are advantages such as reduced amount of bleeding, diminished postoperative pain and early mobilization.

Nowadays the method is used all over the world, including remote parts of low income countries.

The method is easy to learn, equipment is simple and small amount of suture material is needed.

Produced at Misgav Ladach Hospital, Jerusalem.The operation is performed by dr Michael Stark, who evolved the method, from the Joel-Cohen incision. Assistent is dr Lennart Sjöholm, who produced this film.

Se filmen på Skandinaviska Läkarbankens Youtube-kanal

OBS! Du måste ha ett Youtube-konto och vara över 18 år för att kunna se filmen.

En framtid för världens barn – Seminarium med Stefan Swartling Petersson

Covid-19-vård i Sverige och Tanzania – Seminarium med Peter Geiger