Kontakta oss
Skandinaviska Läkarbanken
Det dagliga arbetet bedrivs av vårt kansli i Huskvarna, där vi huserar i Erikshjälpens lokaler.

Välkommen att höra av dig till oss med dina frågor

Kansliet

0383–46 74 80
info@skandinaviskalakarbanken.se

Skandinaviska Läkarbanken
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna

Gerd Pettersson

Gerd Pettersson

Koordinator Skandinaviska Läkarbanken

Birgitta Korthenius

Birgitta Korthenius

Assisterande koordinator Skandinaviska Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbankens styrelse

Föreningens stadgar och andra riktlinjer styr verksamheten. Årsmötet väljer en styrelse för föreningen och den sammanträder cirka fem gånger per år. Styrelsen, som arbetar ideellt, har det övergripande ansvaret för föreningen, beslutar om inriktning och ansvarar för kontrollen av verksamheten.

Stående: Bengt Herngren (adjungerad) Stefan Rosth (v ordf), Torbjörn Eriksson (ordf), Lennart Sjöholm (suppleant), Roland Nissfolk (avgick april 2024)

Sittande: Jan Wandeby, Johanna Larsson, Anna Eriksson (avgick april 2023)

Ledamöter (ej med på bild): Frida Aronsson, Anna Jakobsson, Leif Dotevall

Suppleanter (ej med på bild): Josefin Henrysson, Jakob Altgärde