Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Nkingasjukhuset

Sjukhuset är beläget cirka 100 mil väster om Dar es Salaam och ligger långt ut på landsbygden i Igunga District. Nkinga är ett missionssjukhus och sedan 2015 ett regionalt remitteringssjukhus med ett stort upptagningsområde. Det har en kapacitet på 260 bäddar.

Här finns medicin-, kirurgi-, barn- och förlossningsavdelning (drygt 1600 förlossningar per år) samt en stor öppenvårdsmottagning. Sjukhuset heter Nkinga Referral Hospital och drivs av Free Pentecostal Churches of Tanzania, FPCT.

Skandinaviska Läkarbanken har sedan 2018 genomfört tre kurser om bemötande av barn i vården, Pediatric Nursing Course. Utvärdering visar att barnen nu bemöts på ett mer respektfullt sätt, till exempel vid omläggningar. Förhoppningen är att sjukhuset ska driva kursen i egen regi framöver.

Insatsen från SLB är för närvarande inriktad på internmedicin där sjukhuset önskar hjälp med uppbyggnad av kompetens.

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!