Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Nkingasjukhuset

Sjukhuset är beläget cirka 100 mil väster om Dar es Salaam och ligger långt ut på landsbygden i Igunga District. Nkinga är ett missionssjukhus och sedan 2015 ett regionalt remitteringssjukhus med ett stort upptagningsområde. Det har en kapacitet på 260 bäddar.

Här finns medicin-, kirurgi-, barn- och förlossningsavdelning (drygt 1600 förlossningar per år) samt en stor öppenvårdsmottagning. Sjukhuset heter Nkinga Referral Hospital och drivs av Free Pentecostal Churches of Tanzania, FPCT.

Skandinaviska Läkarbanken har under 2018, 2019 genomfört två pilotkurser om bemötande av barn i vården, Pediatric Nursing Course. Efter revidering av materialet hoppas vi kursen kommer igång igen. den leds då av barnsjuksköterskor från Sverige som fått utbildning om materialet. Utöver detta gör vi för närvarande inga insatser på Nkinga.

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!