Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Okhaldhungasjukhuset

Sjukhuset ligger 1600 m över havet i avlägsna trakter vid Himalayas fot i den östra delen av Nepal. Okhaldhunga District, där sjukhuset ligger, är ett av de fattigaste områdena i landet, endast ca 3 % kan odla tillräckligt för att räcka ett år. Officiella siffror säger att sjukhuset har 50 bäddar, men man kan ta emot ca 100 patienter.

Här finns bland annat öppenvårdsmottagning, medicin- och kirurgavdelning och ett hem för väntande mödrar dit de kan komma i god tid före förlossningen. Man har mer än 1200 förlossningar på ett år. Sjukhuset har ett upptagningsområde på ca 250 000 invånare. Det är ett missionssjukhus, med officiellt namn, Okhaldhunga Community Hospital (OCH) och drivs av United Mission to Nepal.


Ett fåtal läkare skickas hit årligen, efter förfrågan från sjukhusledningen om specifik specialitet.
Det är viktigt att man kan stanna minst sex veckor, gärna sju eftersom proceduren med licens tar tid och görs i landet.

Mer info på: umn.org.np

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!