Åka ut som volontär
Skandinaviska Läkarbanken
Skandinaviska Läkarbanken skickar ut sjukvårdspersonal på kortare uppdrag till partnerorganisationer, främst missionssjukhus, i låginkomstländer.

Skandinaviska Läkarbanken skickar ut specialistutbildade läkare och annan medicinsk personal

Du kan åka ut som specialistutbildad läkare, men också som till exempel barnmorska, barnsjuksköterska, operations- eller anestesisjuksköterska, medicintekniker, fysioterapeut. Uppdragen är främst på missionssjukhus i låginkomstländer, men också i projekt som stöds av Erikshjälpen.

Partnerorganisationernas sjukhus ligger i länder som Kenya, Tanzania, Zambia, Nepal, Centralafrikanska Republiken, Indien, Sydsudan och Tchad. Arbete i samarbete med Erikshjälpen bedrivs i bland annat Bangladesh och Sydsudan. 

Du engageras oftast för ett uppdrag på sex veckor, ibland kortare. Alla åker som volontärer vilket betyder att ingen lön betalas ut, men dina kostnader täcks. Du är välkommen som volontär om du respekterar Skandinaviska Läkarbankens värdegrund oavsett om du har en personlig tro eller ej.

För läkare som inte är klara med sin specialistutbildning finns möjlighet att åka som trainee. Då åker man tillsammans med en erfaren läkare som fungerar som mentor.  

Baskrav för att åka ut med SLB
 • Du ska ställa dig bakom vår målsättning.
 • Du behöver bli medlem i Skandinaviska Läkarbanken, ingår i ansökan.
 • Du ska skriva på vår Code of Conduct.
 • Du ska ha läst och tagit till dig det som står i våra säkerhetsföreskrifter.
 • Du ska ha godkänt vår integritetspolicy.
 • Du bör ge information om det du gör på ditt uppdrag för SLB genom e-post, blogg eller liknande under tiden du är på uppdrag.
 • Då du kommit hem är det mycket uppskattat om du berättar om verksamheten samt även informerar om att man kan bli medlem i SLB och på vilka sätt man kan stödja verksamheten.

 

Hela processen
 • Fyll i intresseanmälan på hemsidan. Du behöver ladda upp ditt CV och ett personligt brev som ger en kort beskrivning om vem du är och varför du är intresserad av ett uppdrag.
 • Om du inte är medlem i SLB behöver du anmäla att du vill bli det eftersom alla som åker på uppdrag för SLB måste vara medlemmar i föreningen.
 • SLB gör en bedömning av dina kvalifikationer samt kontaktar givna referenser att fylla i ett frågeformulär via mail.
 • Om du godkänns läggs du in i vårt register över medicinsk personal som vill åka ut som volontärer. Detta register är gemensamt med Rotary Doctors.
 • Via mail får du veta att du lagts in i registret. Du behöver själv kontakta SLB:s koordinator och tala om att du är intresserad av att åka, när och eventuellt vart.
 • I samråd med dig och våra samarbetspartners försöker vi matcha dig med lämpligt uppdrag. Tid och datum bestäms. Detta görs oftast minst 6 månader i förväg.
 • Ca 6 månader innan avresa får du mer information om uppdraget och flygbiljett bokas. Du bekräftar den själv till resebyrån.
 • Du ombeds också komma in med olika examensbevis, intyg och betyg på dina kvalifikationer. Detta är nödvändigt eftersom du måste få licens och ett tillfälligt uppehållstillstånd i landet som du ska jobba i. För vissa av länderna måste detta vara på plats tre månader innan din ankomst.
 • Några månader före utresa gör vi en förfrågan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta gör vi för att kontrollera om du som sjukvårdspersonal har mist din legitimation eller om det finns några anmälningar mot dig som föranlett en begränsning i någon form i din yrkesutövning. Om slutligt beslut ännu inte tagits av IVO kommer vi vid behov kontakta din nuvarande arbetsgivare angående anmälan. Eventuellt kan extra referenstagning bli aktuellt.
 • SLB tillämpar registerkontroll från belastningsregistret i syfte att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. 2-3 månader innan ditt uppdrag ska du begära följande registerutdrag från Polisen: ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.” När du fått svar från Polisen vidarebefordrar du mailet till SLB:s koordinator.
 • Några månader före uppdraget får du också fylla i en blankett om dig själv och dina förväntningar. Denna skickas till samarbetspartnern. När den kommer tillbaka får du veta vem som är din kontaktperson, vad som förväntas av dig etc. Ta kontakt med honom/henne i förväg och diskutera hur du bäst ska kunna vara till nytta.
 • Ungefär en till två månader innan utresa bör du ansöka om visum. Proceduren för detta ser olika ut för olika länder och tar olika lång tid. Du får specifik information för det land du ska till.
 • Månaden innan avresa får du traktamente och ytterligare information om uppdraget.

Efter hemkomst förväntas du inkomma med en skriftlig rapport om uppdraget, samt gärna ett kort refererat och bilder till hemsida och nyhetsbrev. Rapporten skriver du i ett smidigt formulär här på hemsidan. Du skriver rapporten på engelska eftersom den kommer att delas med samarbetssjukhuset/organisationen. Även styrelsen och andra läkare kommer att få tillgång till den på inloggningsbara sidor.

Vi hoppas också att du vill dela med dig av dina erfarenheter till vänner, arbetskamrater, kyrkor, grupper av olika slag. Informationsmaterial om SLB finns längst ner under rubriken Om oss.

Vart vill du åka?

Läkarbanken samarbetar med organisationer världen över.

Specialist

Behovet av specialistkompetens är stort rent medicinskt. Många läkare på våra samarbetssjukhus är endast grundutbildade och efterfrågar kompetensutveckling vilken kan ges både genom formella undervisningstillfällen, men kanske minst lika ofta som ”bed-side-teaching” vid ronder och samtal om patienter. Avlastning till de oftast alltför få läkare som finns på sjukhusen är också välkommen. 

De specialistläkare som efterfrågas är främst allmänkirurger, internmedicinare, allmänläkare, gynekologer/obstetriker, barnläkare och ortopedkirurger, samt i några fall narkosläkare, ögonläkare och ÖNH specialister. I vissa projekt och även till något sjukhus skickar vi också specialutbildade sjuksköterskor även om det är mer sällan. Då är det ofta barnmorskor, barnsjuksköterskor, operations- och anestesisjuksköterskor som efterfrågas. Ibland finns det också behov av fysioterapeuter och medicintekniker.   

Ett uppdrag är oftast sex veckorSkandinaviska Läkarbanken betalar resa, bostad, traktamente, läkarlegitimation/registrering i landet, visum, vaccinationer upp till en viss summa samt försäkring. Läkarnas uppgift är, förutom det rent medicinska åtagandet, att förmedla kunskap och information till lokala läkare och övrig sjukvårdspersonal. För att klara uppdraget bör du vara flexibel, nyfiken samt respektera andra kulturer, levnadssätt och sätt att lösa problem. 

Ansökan 

Specialistutbildade läkare och annan medicinsk personal kan ansöka när som helst under året. Ansökan görs genom att fylla i intresseanmälan nedan. Ditt CV och ett motivationsbrev ska bifogas, så ett tips är att förbereda dessa dokument innan du börjar fylla i formuläret. 

När vi fått din ansökan kommer vi att kolla referenser. Detta görs genom att referenterna får ett frågeformulär via mail. När detta är gjort och om referenterna är positiva till att du antas kommer du att meddelas detta. Det är viktigt att du själv är aktiv och hör av dig så att vi vet när du har möjlighet att åka ut och kan planera in dig på ett uppdrag. Planering sker oftast minst sex månader i förväg.  

 

Ansök som Specialist

  Medlem i Skandinaviska Läkarbanken

  Enligt styrelsens beslut ska alla som åker på uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken vara medlemmar.
  Jag vill bli medlem.Jag är redan medlem.


  Trainee

  Varje år möjliggör Skandinaviska Läkarbanken för främst ST-läkare, men någon gång även för den som har ett ST-liknande förordnande, att som trainee få auskultera vid Skandinaviska Läkarbankens verksamhet. 

  Som trainee får du ta del av den ordinarie verksamheten på något av Skandinaviska Läkarbankens samarbetssjukhus och det sjukdomspanorama som finns där. Du får åka tillsammans med en specialistläkare som fungerar som mentor/handledare. Du kan ansöka om ett traineeuppdrag under din ST-placering. Det finns tre till fem platser och uppdraget är på sex veckor. 

  Skandinaviska Läkarbanken betalar resa, bostad, läkarlegitimation/registrering i landet, visum, vaccinationer upp till en viss summa samt försäkring. Kostnader för mat svarar du som trainee för själv. 

  Ansökan

  Ansökan görs genom att fylla i intresseanmälan nedan. Ditt CV och ett motivationsbrev ska bifogas, så ett tips är att förbereda dessa dokument innan du börjar fylla i formuläret. 

  Sista ansökningsdag är den 30 juni

  Uttagning görs en gång om året, och beräknas vara klar under september månad. Därefter får samtliga sökande skriftligt besked om de antagits eller inte. De personer som antas kommer att erbjudas plats under nästkommande år.

  Ansök som Trainee

   Medlem i Skandinaviska Läkarbanken

   Enligt styrelsens beslut ska alla som åker på uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken vara medlemmar.
   Jag vill bli medlem.Jag är redan medlem.   Fått godkänt på din ansökan?

   Information till dig som skall åka på uppdrag med Skandinaviska Läkarbanken

   Våra samarbetssjukhus