Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Barn- och mödravård, Turkana

Detta arbete är en del i ett större projekt som drivs i samarbete mellan Erikshjälpen och det lokala samfundet Africa Inland Church, AIC och deras hälsovårdsgren, AICHM. Turkana ligger i norra delen av Kenya, på gränsen till Sydsudan och Uganda. Turkanafolket är ett nomadiserande folk, med begränsad tillgång till sjukvård.

Projektet syftar till att stärka barn- och mödravården i området. Tidigare födde de flesta Turkanakvinnorna sina barn hemma. Genom projektet, där man bland annat har involverat de traditionella barnmorskorna (TBA), har man lyckats vända den trenden och nu föder många på kliniken. De blivande mammorna uppmuntras också att gå på mödravårdskontroller. Genom outreach till byarna i området erbjuds vaccinering, viktkontroll av barn, mödravård mm.

Skandinaviska Läkarbanken skickar både barnmorskor och allmänläkare/barnläkare några gånger om året. Uppgiften är då att stötta personalen att ge en så bra barn- och mödravård som möjligt, bland annat genom att använda sig av WHO:s riktlinjer för Integrated Management of Childhood Illness, IMNCI och Basic emergency obstetric and neonatal care, BEmONC.

Projektet är inne i en avslutningsfas och för närvarande stöttas det endast med digitala insatser. 

Mer info på aichm.org

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!