Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Barn-och mödravårdsprojekt, Turkana

Detta arbete är en del i ett större projekt som drivs i samarbete mellan Erikshjälpen och det lokala samfundet Africa Inland Church, AIC och deras hälsovårdsgren, AICHM. Turkana ligger i norra delen av Kenya, på gränsen till Sydsudan och Uganda. Turkanafolket är ett nomadiserande folk, med begränsad tillgång till sjukvård.

Projektet syftar till att stärka barn- och mödravården i området. Tidigare födde de flesta Turkanakvinnorna sina barn hemma. Genom projektet, där man bland annat har involverat de traditionella barnmorskorna (TBA) , har man lyckats vända den trenden och nu föder många på kliniken. De blivande mammorna uppmuntras också att gå på mödravårdskontroller. Genom outreach till byarna i området erbjuds vaccinering, viktkontroll av barn, mödravård mm.

Skandinaviska Läkarbanken skickar både barnmorskor och allmänläkare/barnläkare några gånger om året. Uppgiften är då att stötta personalen att ge en så bra barn- och mödravård som möjligt, bland annat genom att använda sig av WHO:s riktlinjer för Integrated Management of Childhood Illness, IMNCI och Basic emergency obstetric and neonatal care, BEmONC.

Mer info på aichm.org

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!