Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Mutomosjukhuset

Sjukhuset ligger ca 25 mil sydost om Nairobi i riktning mot Mombasa. Det är ett missionssjukhus med cirka 115 bäddar. Det finns en chefsläkare vid sjukhuset, samt någon ST-läkare.

Upptagningsområdet är stort och har många barn. Ett välorganiserat sjukhus med medicinsk och kirurgisk verksamhet samt omfattande förlossningsverksamhet i en mycket fattig miljö. Området är torrt vilket medför svårigheter med tillgång på vatten. Sjukhuset, som egentligen heter Our Lady of Lourdes Mutomo Hospital, drivs av Sisters of Mercy i Kenya, en del av katolska kyrkan.

Hit skickar vi olika typer av specialister men främst förlossningsläkare, internmedicin/allmänmedicin, kirurger och barnmorskor efterfrågas. Även fysioterapeut och röntgenläkare kan komma i fråga. Detta är ett bra sjukhus att åka till på ett första uppdrag.

Mer info på mutomohospital.or.ke

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!