Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Mpongwesjukhuset

Sjukhuset ligger ca 10 mil sydväst om Ndola i nordöstra delen av landet, 30 mil norr om huvudstaden Lusaka. Det är ett länsdelssjukhus, med ett upptagningsområde på ca 200 000 invånare.

Sjukhuset har ca 100 bäddar, med fyra avdelningar: förlossning, barn, manlig och kvinnlig. Ca 2500 förlossningar om året. Man har ett ganska omfattande arbete mot tuberkulos. Mpongwe Mission Hospital är ett missionssjukhus som drivs av Mpongwe Baptist Association (MBA).

Skandinaviska Läkarbanken har just startat upp samarbetet med Mpongwe igen efter några års uppehåll och har just nu en insats på gång för att lära ut hur man lägger spinalanestesi. Här efterfrågas förlossningsläkare, pediatriker med neonatal inriktning samt barnmorskor. Andra specialiteter kan också komma i fråga framöver.

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!