Skandinaviska Läkarbankens samarbetspartner

Mchukwisjukhuset

Sjukhuset är beläget ca 140 kilometer söder om Dar es Salaam och ligger i Kibiti distriktet nära Rufiji River. Upptagningsområdet är stort – distriktet har ca 200 000 invånare, själva byn Mchukwi har 30 000.

Sjukhuset har ca 100 bäddar fördelade på manlig och kvinnlig avdelning samt förlossningsavdelning med ca 2000 förlossningar per år. Mchukwi har blivit lite känt för sin prostataoperationsverksamhet och folk åker ganska långt för att få operationen utförd här.

Sjukhuset heter Mchukwi Mission Hospital och drivs av Free Pentecostal Churches of Tanzania, FPCT. Mchukwi efterfrågar främst kirurger/urologer, barnläkare, internmedicinare och ortopeder. Eftersom sjukhuset är litet ska man vara beredd på att använda all sin kunskap och arbeta på bred basis.

Åk ut som volontär

Din kompetens behövs!