Inför din resa som volontär

Skandinaviska Läkarbanken
Här hittar du information, tips och filer inför ditt uppdrag med Skandinaviska Läkarbanken.  Längst ned hittar du även rapportformulär som fylls i efter avslutat uppdrag.

Inför ditt uppdrag

Nu har vi samlat alla dokument i en säker Onedrive-miljö. Här hittar du information, rapporter från tidigare utsända, tips och filer inför ditt uppdrag med Skandinaviska Läkarbanken. Du får lösenord till mappen när du blir godkänd att åka ut, fråga kansliet om du saknar det.

Hitta alla dokument

Läs UDs råd

Läs de säkerhetsråd som svenska UD ger om säkerheten i landet som du skall åka till. Finns också i appen UD Resklar.

Anmäl dig hos UD

Anmäl dig till svenska ambassaden i landet du ska åka till. Går även via appen UD Resklar

Rapportformulär efter ditt uppdrag

Efter uppdraget skall alla skriva en rapport som skall vara Läkarbanken tillhanda senast en månad efter uppdraget. Skriv på engelska. Rapporten kommer att delas med samarbetspartnern och styrelsen. Den kommer även läggas upp på de inloggningsbara sidorna så att andra läkare kan läsa om dina erfarenheter och få hjälp genom dem inför sitt uppdrag.

Rapport efter avslutat uppdrag

    Please write in English as the report will be shared with the hospital leadership.

    Report to be sent not later than one month after the finalized mission.

    Please use the headings below as a guidance when writing the report.


    to