Nyheter

Nyheter från Skandinaviska Läkarbanken
apr 19, 2024

Säker mödra- och förlossningsvård

är temat för årets internationella patientsäkerhetsdag. Detta vill Skandinaviska Läkarbanken jobba för genom en del av de insatser vi gör. Det kan handla om att rådgivning till barnmorskor, och även till traditionella barnmorskor i Turkana i Kenya, om undervisning av sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor/barnmorskor på Mutomosjukhuset i Kenya, om att utbilda personalen i hur man på bästa sätt tar hand om nyfödda på Nkingasjukhuset i Tanzania.

En av de barnmorskor som varit på uppdrag för oss är Ann-Christin Dunehav från Värnamo. Nedan beskriver hon glädjen och utmaningarna hon mött då hon verkat för en säker mödra- och förlossningsvård på ett par ställen i Kenya:

Jag är så stolt över att vara barnmorska!

Min tacksamhet är stor att få vara del av Sveriges finaste och säkraste mödra- och förlossningsvård. Jag är även tacksam för privilegiet att få resa på uppdrag i Afrika och det är fantastiskt att få möta samma hängivenhet inom yrket i Kenya som hemma i Sverige. Tänk att vi kan dela med oss av varandras kunskaper och erfarenheter samt lära av varandra.

I Kenya är det är inte ovanligt att kvinnor kommer till förlossningen utan att ha gått på mödravårdskontroll. Vid ett tillfälle kom det in en kvinna som skulle föda sitt 7:e barn. Hon hade fött alla de andra barnen i hemmet utan sjukvårdens hjälp. Förlossningen fick avslutas med akut kejsarsnitt eftersom inte framskred som den skulle. Jag funderade på varför hon kom in till sjukhuset denna gång vilket jag tog upp med min kenyanska barnmorskekollega. Det är något som händer då och då där kvinnorna känner på sig att något är fel. Tänk om vi kunde få dem att komma på mödravårdskontrollerna för att förebygga och upptäcka riskerna under graviditeten och förlossningen. Vilka incitamentet kan man införa?

Ett exempel är att i Turkana lockades kvinnorna med att de fick en väska med filt och babykläder efter förlossningen om de kom på mödravårdsbesök. Eller kan det hjälpa att informera dem om att komma på kontroll är bra för både mor och barns hälsa?

En del i mitt uppdrag var att undervisa barnmorskestudenter på sjukhuset och då blev det naturligt att inkludera förlossningspersonalen i olika workshops. Ett ämne som togs upp var perineotomi (klipp). Min upplevelse var att det utfördes på vida indikationer. Riskerna med perineotomi är att kvinnan blöder mer och det finns en ökad risk för infektion i efterförloppet. Det blev en bra diskussion bland personalen och studenterna som fokuserade på indikationer och vilka risker det kan medföra.

Det är med stor respekt och ödmjukhet jag har kommit till en annan arbetsplats och i annat land. Det som är vardag för mig i Sverige är inte vardag i Kenya, där det är högljutt och där de uppmanar kvinnan att föda även då de inte är redo. Desto mer upplyftande är det när mina kollegor undrar – hur kan du skapa en sån lugn miljö? Inga höga rop hörs utan du förstärker kvinnans inneboende kraft att föda sitt barn.

En annan sak som skiljer är att partnern inte fick vara med under förlossningen, tänk vilken bra start för hela familjen det kunde vara om detta införs!

Viktiga insatser på Nkinga-sjukhuset i Tanzania

Viktiga insatser på Nkinga-sjukhuset i Tanzania

Viktiga insatser på Nkinga-sjukhuset i Tanzania Här kommer en hälsning från oss Maria Benito de Valle, överläkare gastroenterologi Sahlgrenska, Beatrice Skiöld, överläkare neonatologi Karolinska och Irina Samokhina, ST ÖNH. Vi har varit på uppdrag för Skandinaviska...

Nyhetsbrev december 2023

Nyhetsbrev december 2023

 Nyhetsbrev december 2023 I två olika artiklar får du läsa om de senaste uppdragen på Mpongwe Mission Hospital i Zambia. Båda har haft fokus på att förbättra situationen för barn och mödrar vid sjukhuset. Det ena genom att lära de lokala läkarna hur man lägger...

En utbildningsdag i Makunda Indien

En utbildningsdag i Makunda Indien

En utbildningsdag i Makunda Indien Det är lördag 4/11 2023 i Makunda Indien. Efter samling med sång och morgonbön är utbildning planerad. SLB doktor ortoped Bengt Herngren undervisar. Vid sjukhuset ansvarig Dr Chandan är ortoped och har önskat stöd av SLB i...

Nyhetsbrev september 2023

Nyhetsbrev september 2023

Minnen för livet och många nya vänner efter uppdrag med Skandinaviska Läkarbanken. Detta, och mycket annat, berättar två läkare om i vårt nyhetsbrev som den här gången har fokus på Mchukwi Mission Hospital. I nyhetsbrevet får du också läsa vad chefsläkaren Dr Guzuye...

Nyhetsbrev juni 2023

Nyhetsbrev juni 2023

Tänk vad kritor och pennor kan betyda när ett barn är på sjukhus! I det här nyhetsbrevet får du läsa om detta liksom om hur torkan i Kenya på olika sätt påverkar människors situation och vilka sjukdomar det kan leda till. Kanske inte de du genast tänker på… Du får...

Ny ordförande!

Ny ordförande!

Torbjörn Eriksson ny ordförande Vid Skandinaviska Läkarbankens årsmöte valdes Torbjörn Eriksson till ny ordförande efter Bengt Herngren som avgick efter ett par år på posten. Torbjörn är kirurg och arbetar till vardags på Värnamo sjukhus. Han har varit ledamot i...

Nyhetsbrev mars 2023

Nyhetsbrev mars 2023

I årets första nyhetsbrev får vi både glädjas över hur barn överlever genom kängurumetoden, men också känna sorg
när ett liv inte går att rädda. Volontärer utsända för Skandinaviska Läkarbanken upplever både och på sina uppdrag. Men först berättar Lisbeth Liest om sin vistelse på Chikankatasjukhuset i Zambia.

Utbildning i katastrofarbete

Utbildning i katastrofarbete

Inom kort kommer Skandinaviska Läkarbanken att genomföra ett andra utbildningstillfälle för personer som kan tänka sig att åka ut i katastrofarbete. Utbildningen vänder sig till den som har en hälso- och sjukvårdsutbildning samt till den som har utbildning för, eller...

Glädje över att operationsteamen är tillbaka i Bangladesh

Glädje över att operationsteamen är tillbaka i Bangladesh

Kitte Bengtsson, Per-Ola Park och Magnus Lundberg har skrivit en rapport från sitt uppdrag på Emirates Hospital Ship i Bangladesh. Eftersom deras flygbiljetter sponsrades av flygbolaget är den skriven till dem och därmed på engelska, och ger en god bild av det uppdrag...

Många utsända – många intressanta nyheter

Många utsända – många intressanta nyheter

I det bifogade nyhetsbrevet kan du läsa om fyra av våra utsända som berättar om livet på Panzi-sjukhuset i DR Kongo, Nkinga Referral Hospital i Tanzania och Guinebor2 i Tchad. Ladda hem:

Att vara en del av laget

Att vara en del av laget

I det bifogade nyhetsbrevet kan du läsa om vikten av att prata med barnen som vårdas på sjukhus, att det går att uppfostra barn genom att prata med dem utan att använda käppen. Lärdomar som sjuksköterskan Clothilde fått med sig genom Pediatric Nursing Course. Du kan...