Idag är det Internationella patientsäkerhetsdagen!
Nyheter från Skandinaviska Läkarbanken
nov 27, 2021

Säker mödra- och förlossningsvård

är temat för årets internationella patientsäkerhetsdag. Detta vill Skandinaviska Läkarbanken jobba för genom en del av de insatser vi gör. Det kan handla om att rådgivning till barnmorskor, och även till traditionella barnmorskor i Turkana i Kenya, om undervisning av sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor/barnmorskor på Mutomosjukhuset i Kenya, om att utbilda personalen i hur man på bästa sätt tar hand om nyfödda på Nkingasjukhuset i Tanzania.

En av de barnmorskor som varit på uppdrag för oss är Ann-Christin Dunehav från Värnamo. Nedan beskriver hon glädjen och utmaningarna hon mött då hon verkat för en säker mödra- och förlossningsvård på ett par ställen i Kenya:

Jag är så stolt över att vara barnmorska!

Min tacksamhet är stor att få vara del av Sveriges finaste och säkraste mödra- och förlossningsvård. Jag är även tacksam för privilegiet att få resa på uppdrag i Afrika och det är fantastiskt att få möta samma hängivenhet inom yrket i Kenya som hemma i Sverige. Tänk att vi kan dela med oss av varandras kunskaper och erfarenheter samt lära av varandra.

I Kenya är det är inte ovanligt att kvinnor kommer till förlossningen utan att ha gått på mödravårdskontroll. Vid ett tillfälle kom det in en kvinna som skulle föda sitt 7:e barn. Hon hade fött alla de andra barnen i hemmet utan sjukvårdens hjälp. Förlossningen fick avslutas med akut kejsarsnitt eftersom inte framskred som den skulle. Jag funderade på varför hon kom in till sjukhuset denna gång vilket jag tog upp med min kenyanska barnmorskekollega. Det är något som händer då och då där kvinnorna känner på sig att något är fel. Tänk om vi kunde få dem att komma på mödravårdskontrollerna för att förebygga och upptäcka riskerna under graviditeten och förlossningen. Vilka incitamentet kan man införa?

Ett exempel är att i Turkana lockades kvinnorna med att de fick en väska med filt och babykläder efter förlossningen om de kom på mödravårdsbesök. Eller kan det hjälpa att informera dem om att komma på kontroll är bra för både mor och barns hälsa?

En del i mitt uppdrag var att undervisa barnmorskestudenter på sjukhuset och då blev det naturligt att inkludera förlossningspersonalen i olika workshops. Ett ämne som togs upp var perineotomi (klipp). Min upplevelse var att det utfördes på vida indikationer. Riskerna med perineotomi är att kvinnan blöder mer och det finns en ökad risk för infektion i efterförloppet. Det blev en bra diskussion bland personalen och studenterna som fokuserade på indikationer och vilka risker det kan medföra.

Det är med stor respekt och ödmjukhet jag har kommit till en annan arbetsplats och i annat land. Det som är vardag för mig i Sverige är inte vardag i Kenya, där det är högljutt och där de uppmanar kvinnan att föda även då de inte är redo. Desto mer upplyftande är det när mina kollegor undrar – hur kan du skapa en sån lugn miljö? Inga höga rop hörs utan du förstärker kvinnans inneboende kraft att föda sitt barn.

En annan sak som skiljer är att partnern inte fick vara med under förlossningen, tänk vilken bra start för hela familjen det kunde vara om detta införs!

Spännande intryck från Mchukwi Mission Hospital, Tanzania

Spännande intryck från Mchukwi Mission Hospital, Tanzania

I det bifogade nyhetsbrevet kan du läsa Suzanne Lundings reflektioner från sin första vecka på Mchukwi Mission Hospital. Du får också ta del av en kort rapport från ett samling med kristna läkare och medicinarstudenter. Utöver det hittar du information om arbetet och...

Utbildningsdagar i katastrofarbete

Utbildningsdagar i katastrofarbete

Information om utbildningsdagar för katastrofarbete Skandinaviska Läkarbanken kommer att genomföra utbildningsdagar i katastrofarbete 12–14 november på Mullsjö folkhögskola. Nedan och i de bifogade filerna hittar du information om kursen, programmet, talarna och ett...

Intressant kurs om hälsa i ett mångkulturellt perspektiv

Intressant kurs om hälsa i ett mångkulturellt perspektiv

Tips på kurs i ämnet "Människa, hälsa, hållbarhet i ett mångkulturellt samhälle" Högskolan i Dalarna, med studieort Falun, erbjuder en kurs i ämnet "Människa, hälsa, hållbarhet i ett mångkulturellt samhälle." Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att få en...

Undervisningsfilmer i operationsteknik

Undervisningsfilmer i operationsteknik

Gillar du att operera? Då är det här för dig! Är du intresserad av att lära dig mer om operationsteknik då det gäller kejsarsnitt, hysterektomi, symfysiotomi och fisteloperationer? Då finns det fem bra filmer tillgängliga på våra inloggningsbara sidor på hemsidan. Du...

Sommarhälsning – Nyhetsbrev juni 2021

Sommarhälsning – Nyhetsbrev juni 2021

I bifogat nyhetsbrev kan du läsa om Bengt Herngren, Skandinaviska Läkarbankens nya ordförande, en glimt från vår inspirationsdag, information om en kurs för de som vill åka på katastrofuppdrag och en sommarhälsning från Bengt.   Ladda hem:

Titta på föreläsningarna från Inspirationsdagen

Titta på föreläsningarna från Inspirationsdagen

Nu finns Inspirationsdagens föreläsningar att titta på För er som inte hade möjlighet att vara med på vår inspirations- och fortbildningsdag finns det nu möjlighet att ta del av den undervisning som gavs. Du hittar dem på vår hemsida under rubriken...

Ingen traineeuttagning 2021

Ingen traineeuttagning 2021

Coronapandemin gör att vi måste prioritera redan uttagna trainees Skandinaviska Läkarbanken brukar varje år göra det möjligt för 4-5 personer att under sin ST åka på ett traineeuppdrag tillsammans med en erfaren specialist. På grund av den pågående Corona pandemin har...

Bengt Herngren ny ordförande i Skandinaviska Läkarbanken

Bengt Herngren ny ordförande i Skandinaviska Läkarbanken

Ny ordförande valdes vid årsmötet 2021 Skandinaviska Läkarbanken hade ett digitalt årsmöte med god uppslutning helgen som gick. Året har inneburit betydligt färre uppdrag för den medicinska personalen på grund av corona-pandemin, men trots det kunde 17 uppdrag...

Vilken tur att vi kom dit! – Nyhetsbrev mars 2021

Vilken tur att vi kom dit! – Nyhetsbrev mars 2021

I bifogat nyhetsbrev kan du läsa Josefin Henryssons beskrivning av uppdraget på Mchukwi Mission Hospital i Tanzania, nya rön om förvaring av insulin samt information om Inspirations-och fortbildningsdag och årsmöte. Ladda hem:

Spännande uppdrag i Tanzania

Spännande uppdrag i Tanzania

Hälsning från Peter och Josefin på uppdrag i Tanzania Här kommer en hälsning från Josefin Henrysson som gör sitt första års ST inom internmedicin. Hon har fått möjligheten att åka ut som trainee på ett sex veckors uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken. Hon åker...

Tack för året som gått! Nyhetsbrev – december 2020

Tack för året som gått! Nyhetsbrev – december 2020

  I bifogat nyhetsbrev kan du läsa om att hjälpen från jubileumsinsamlingen nått fram till Mchukwi, Tanzania samt en hälsning från Mutomo i Kenya och lite annan värdefull information inför framtiden. Ordförande Johanna Larsson och koordinator Gerd Pettersson...

Tacksamhet och glädje! Nyhetsbrev – oktober 2020

Tacksamhet och glädje! Nyhetsbrev – oktober 2020

I nyhetsbrevet uppmärksammar vi hur pengarna från jubileumsinsamlingen har använts på Mpongwe i Zambia, Aira i Etiopien och Turkanaområdet i Kenya. Lägg också märke till datum för Inspirations- och fortbildningsdagarna. Ladda hem: