Barn-och mödravårdsprojekt, Turkana

Barn-och mödravårdsprojekt, Turkana

Detta arbete är en del i ett större projekt som drivs i samarbete mellan Erikshjälpen och det lokala samfundet Africa Inland Church, AIC och deras hälsovårdsgren, AICHM. Turkana ligger i norra delen av Kenya, på gränsen till Sydsudan och Uganda. Turkanafolket är ett...
Friendship

Friendship

Friendship en är idéburen, nationell organisation i Bangladesh som bland annat bedriver hälsovårdsarbete bland den fattiga befolkningen på öarna i Jamuna-floden i norra delen av landet. Öarna är i hög grad obeständiga på grund av erosion och drabbas årligen av...
Okhaldhungasjukhuset

Okhaldhungasjukhuset

Sjukhuset ligger 1600 m över havet i avlägsna trakter vid Himalayas fot i den östra delen av Nepal. Okhaldhunga District, där sjukhuset ligger, är ett av de fattigaste områdena i landet, endast ca 3 % kan odla tillräckligt för att räcka ett år. Officiella siffror...
Mpongwesjukhuset

Mpongwesjukhuset

Sjukhuset ligger ca 10 mil sydväst om Ndola i nordöstra delen av landet, 30 mil norr om huvudstaden Lusaka. Det är ett länsdelssjukhus, med ett upptagningsområde på ca 200 000 invånare. Sjukhuset har ca 100 bäddar, med fyra avdelningar: förlossning, barn, manlig och...
Mutomosjukhuset

Mutomosjukhuset

Sjukhuset ligger ca 25 mil sydost om Nairobi i riktning mot Mombasa. Det är ett missionssjukhus med cirka 115 bäddar. Det finns en chefsläkare vid sjukhuset, samt någon ST-läkare. Upptagningsområdet är stort och har många barn. Ett välorganiserat sjukhus med medicinsk...