Barn- och mödravård, Turkana

Barn- och mödravård, Turkana

Detta arbete är en del i ett större projekt som drivs i samarbete mellan Erikshjälpen och det lokala samfundet Africa Inland Church, AIC och deras hälsovårdsgren, AICHM. Turkana ligger i norra delen av Kenya, på gränsen till Sydsudan och Uganda. Turkanafolket är ett...
Mutomosjukhuset

Mutomosjukhuset

Sjukhuset ligger ca 25 mil sydost om Nairobi i riktning mot Mombasa. Det är ett missionssjukhus med cirka 115 bäddar. Det finns en chefsläkare vid sjukhuset, samt någon ST-läkare. Upptagningsområdet är stort och har många barn. Ett välorganiserat sjukhus med medicinsk...