Nyheter

Nyheter från Skandinaviska Läkarbanken
jul 20, 2024

En utbildningsdag i Makunda Indien

Det är lördag 4/11 2023 i Makunda Indien. Efter samling med sång och morgonbön är utbildning planerad. SLB doktor ortoped Bengt Herngren undervisar. Vid sjukhuset ansvarig Dr Chandan är ortoped och har önskat stöd av SLB i barnortopedi. Dagens ämne är medfödd höftledsluxation.

Först samlas sjukhusets underläkare och Dr Bengt berättar och visar bilder om bakgrund/diagnostik och behandling av medfödd höftledsluxation.

Underläkarna vid sjukhuset är klara med sin grundutbildning och arbetar i Makunda i 1-2 år innan de sedan söker plats till specialistutbildning.

Efter föredrag och bildvisning fortsätter undervisningen på avdelningen där ca 40 nyblivna mödrar med nyfödda barn ligger. Dr Bengt visar praktiskt och individuellt hur det nyfödda barnet skall undersökas. Sedan kan varje underläkare träna på var sitt barn och vid behov av instruktion är Dr Bengt och Dr Chandan där.

Bildtext: Kontroll av höftledsluxation.

Efter utbildningen var det planerat att dr Bengt tillsammans med Dr Chandan skulle operera en ung flicka med armbågsfraktur. Den operationen skjuts upp då 2 akuta kejsarsnitt behöver göras. Vid det ena opererar SLB gynekolog Judit tillsammans med en av utbildningsläkarna. Under väntetiden rondar Dr Bengt och Dr Chandan avdelningar och patienter undersöks på mottagningen.

Bildtext: Dr Bengt och Dr Chandan förbereder ronden.

Bildtext: Dr Judit och Dr Chandan.

Bildtext: Dr Judit opererar kejsarsnitt tillsammans med Dr Manisha.

Sedan blir det lunch i sjukhuset kantin där också möjlighet till utbyte och samtal finns. Lugnet avbryts plötsligt med kallelse till förlossningen. Där har en mamma kommit in med för tidiga värkar i 7:e månaden och barnets fötter kommer först och barnet har svårt att komma ut. Åter stoppas den planerade operationen då ev kejsarsnitt behövs. Lyckligtvis kunde Dr Judit hjälpa utbildningsläkaren lirka ut barnet som bara vägde 1,2 kg. Babyn kunde andas men behövde hjälp med värme och syrgas. Till vår lycka fanns plats i en kuvös på nyföddhetsavdelningen.

Dagen gick, akuta händelser ändrade planeringen. Till slut blev det äntligen dags för den sedan morgonen planerade operationen. Klockan var nästan 5 på kvällen men det fanns inte en antydan om att skjuta upp den planerade operationen.

Dr Bengt visade sitt sätt att operera en krånglig armbågsfraktur som en flicka haft obehandlad i 9 år och hindrat rörlighet. Dr Chandan opererade tillsammans med Dr Bengt och ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter kunde ske. Medan ortopederna opererade var det redan åter dags för kejsarsnitt -dagens tredje. Under dagen hann också 17 barn födas på förlossningsavdelningen.

 

Bildtext: Dr Bengt och Dr Chandan opererar komplicerad armbågsfraktur – 2 dagar senare glad patient.

 

Sjukhuset ger hjälp och vård åt många många patienter då behoven är stora. Tack vare att det är ett missionssjukhus finns fonder att få hjälp till de patienter som inte har pengar till hela patientavgiften.

Vänliga hälsningar Judit Sundström, gynekolog och Bengt Herngen, ortoped

Nyhetsbrev juli 2024

Nyhetsbrev juli 2024

Lagom till semestern kommer det lite nyheter från SLB. I det här brevet får du läsa om arbetet i Sydsudan som är i ett uppstartsskede vid landets enda barnsjukhus.

Nyhetsbrev maj 2024

Nyhetsbrev maj 2024

Nyhetsbrev maj 2024 Nu har vi hållit den första Pediatric Nursing Course för personal som jobbar med barn på Mutomosjukhuset i Kenya. En mycket uppskattad kurs av både deltagare och sjukhusledning. Läs mer om den i det bifogade nyhetsbrevet och även en liten...

Viktiga insatser på Nkinga-sjukhuset i Tanzania

Viktiga insatser på Nkinga-sjukhuset i Tanzania

Viktiga insatser på Nkinga-sjukhuset i Tanzania Här kommer en hälsning från oss Maria Benito de Valle, överläkare gastroenterologi Sahlgrenska, Beatrice Skiöld, överläkare neonatologi Karolinska och Irina Samokhina, ST ÖNH. Vi har varit på uppdrag för Skandinaviska...

Nyhetsbrev december 2023

Nyhetsbrev december 2023

 Nyhetsbrev december 2023 I två olika artiklar får du läsa om de senaste uppdragen på Mpongwe Mission Hospital i Zambia. Båda har haft fokus på att förbättra situationen för barn och mödrar vid sjukhuset. Det ena genom att lära de lokala läkarna hur man lägger...

Nyhetsbrev september 2023

Nyhetsbrev september 2023

Minnen för livet och många nya vänner efter uppdrag med Skandinaviska Läkarbanken. Detta, och mycket annat, berättar två läkare om i vårt nyhetsbrev som den här gången har fokus på Mchukwi Mission Hospital. I nyhetsbrevet får du också läsa vad chefsläkaren Dr Guzuye...

Nyhetsbrev juni 2023

Nyhetsbrev juni 2023

Tänk vad kritor och pennor kan betyda när ett barn är på sjukhus! I det här nyhetsbrevet får du läsa om detta liksom om hur torkan i Kenya på olika sätt påverkar människors situation och vilka sjukdomar det kan leda till. Kanske inte de du genast tänker på… Du får...

Ny ordförande!

Ny ordförande!

Torbjörn Eriksson ny ordförande Vid Skandinaviska Läkarbankens årsmöte valdes Torbjörn Eriksson till ny ordförande efter Bengt Herngren som avgick efter ett par år på posten. Torbjörn är kirurg och arbetar till vardags på Värnamo sjukhus. Han har varit ledamot i...

Nyhetsbrev mars 2023

Nyhetsbrev mars 2023

I årets första nyhetsbrev får vi både glädjas över hur barn överlever genom kängurumetoden, men också känna sorg
när ett liv inte går att rädda. Volontärer utsända för Skandinaviska Läkarbanken upplever både och på sina uppdrag. Men först berättar Lisbeth Liest om sin vistelse på Chikankatasjukhuset i Zambia.

Utbildning i katastrofarbete

Utbildning i katastrofarbete

Inom kort kommer Skandinaviska Läkarbanken att genomföra ett andra utbildningstillfälle för personer som kan tänka sig att åka ut i katastrofarbete. Utbildningen vänder sig till den som har en hälso- och sjukvårdsutbildning samt till den som har utbildning för, eller...

Glädje över att operationsteamen är tillbaka i Bangladesh

Glädje över att operationsteamen är tillbaka i Bangladesh

Kitte Bengtsson, Per-Ola Park och Magnus Lundberg har skrivit en rapport från sitt uppdrag på Emirates Hospital Ship i Bangladesh. Eftersom deras flygbiljetter sponsrades av flygbolaget är den skriven till dem och därmed på engelska, och ger en god bild av det uppdrag...

Många utsända – många intressanta nyheter

Många utsända – många intressanta nyheter

I det bifogade nyhetsbrevet kan du läsa om fyra av våra utsända som berättar om livet på Panzi-sjukhuset i DR Kongo, Nkinga Referral Hospital i Tanzania och Guinebor2 i Tchad. Ladda hem: