Nyheter

Nyheter från Skandinaviska Läkarbanken
jun 24, 2024

En utbildningsdag i Makunda Indien

Det är lördag 4/11 2023 i Makunda Indien. Efter samling med sång och morgonbön är utbildning planerad. SLB doktor ortoped Bengt Herngren undervisar. Vid sjukhuset ansvarig Dr Chandan är ortoped och har önskat stöd av SLB i barnortopedi. Dagens ämne är medfödd höftledsluxation.

Först samlas sjukhusets underläkare och Dr Bengt berättar och visar bilder om bakgrund/diagnostik och behandling av medfödd höftledsluxation.

Underläkarna vid sjukhuset är klara med sin grundutbildning och arbetar i Makunda i 1-2 år innan de sedan söker plats till specialistutbildning.

Efter föredrag och bildvisning fortsätter undervisningen på avdelningen där ca 40 nyblivna mödrar med nyfödda barn ligger. Dr Bengt visar praktiskt och individuellt hur det nyfödda barnet skall undersökas. Sedan kan varje underläkare träna på var sitt barn och vid behov av instruktion är Dr Bengt och Dr Chandan där.

Bildtext: Kontroll av höftledsluxation.

Efter utbildningen var det planerat att dr Bengt tillsammans med Dr Chandan skulle operera en ung flicka med armbågsfraktur. Den operationen skjuts upp då 2 akuta kejsarsnitt behöver göras. Vid det ena opererar SLB gynekolog Judit tillsammans med en av utbildningsläkarna. Under väntetiden rondar Dr Bengt och Dr Chandan avdelningar och patienter undersöks på mottagningen.

Bildtext: Dr Bengt och Dr Chandan förbereder ronden.

Bildtext: Dr Judit och Dr Chandan.

Bildtext: Dr Judit opererar kejsarsnitt tillsammans med Dr Manisha.

Sedan blir det lunch i sjukhuset kantin där också möjlighet till utbyte och samtal finns. Lugnet avbryts plötsligt med kallelse till förlossningen. Där har en mamma kommit in med för tidiga värkar i 7:e månaden och barnets fötter kommer först och barnet har svårt att komma ut. Åter stoppas den planerade operationen då ev kejsarsnitt behövs. Lyckligtvis kunde Dr Judit hjälpa utbildningsläkaren lirka ut barnet som bara vägde 1,2 kg. Babyn kunde andas men behövde hjälp med värme och syrgas. Till vår lycka fanns plats i en kuvös på nyföddhetsavdelningen.

Dagen gick, akuta händelser ändrade planeringen. Till slut blev det äntligen dags för den sedan morgonen planerade operationen. Klockan var nästan 5 på kvällen men det fanns inte en antydan om att skjuta upp den planerade operationen.

Dr Bengt visade sitt sätt att operera en krånglig armbågsfraktur som en flicka haft obehandlad i 9 år och hindrat rörlighet. Dr Chandan opererade tillsammans med Dr Bengt och ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter kunde ske. Medan ortopederna opererade var det redan åter dags för kejsarsnitt -dagens tredje. Under dagen hann också 17 barn födas på förlossningsavdelningen.

 

Bildtext: Dr Bengt och Dr Chandan opererar komplicerad armbågsfraktur – 2 dagar senare glad patient.

 

Sjukhuset ger hjälp och vård åt många många patienter då behoven är stora. Tack vare att det är ett missionssjukhus finns fonder att få hjälp till de patienter som inte har pengar till hela patientavgiften.

Vänliga hälsningar Judit Sundström, gynekolog och Bengt Herngen, ortoped

Glädjande resultat av insatser både i Tanzania och Kenya

Glädjande resultat av insatser både i Tanzania och Kenya

I det bifogade nyhetsbrevet kan du läsa om Paediatric Course som har hållits i Tanzania. Den handlar bland annat om hur man bemöter barn, barns rättigheter och avledning för att minska känslan av smärta vid olika procedurer. Du kan också läsa om hur arbetet med barn-...

Här gäller det att vara snabb! Rapport från Kenya

Här gäller det att vara snabb! Rapport från Kenya

Intensiva veckor på förlossningen i Mutomo, Kenya Barnmorskan Ann-Christin (Anki) Dunehav och barnläkaren Kinga André har varit på plats på Mutomosjukhuset i Kenya i en dryg vecka. Det har varit en intensiv tid för dem båda. När jag får tag på Anki har hon just satt...

Att vara Läkarbanksdoktor är ett privilegium!

Att vara Läkarbanksdoktor är ett privilegium!

I det bifogade nyhetsbrevet kan du läsa Judit Sundströms reflektioner efter några veckor på Mutomo Mission Hospital i Kenya. Du får också ta del av en rapport från en utbildning i katastrofarbete som hållits i Skandinaviska Läkarbankens regi. Ladda hem:

Spännande intryck från Mchukwi Mission Hospital, Tanzania

Spännande intryck från Mchukwi Mission Hospital, Tanzania

I det bifogade nyhetsbrevet kan du läsa Suzanne Lundings reflektioner från sin första vecka på Mchukwi Mission Hospital. Du får också ta del av en kort rapport från ett samling med kristna läkare och medicinarstudenter. Utöver det hittar du information om arbetet och...

Utbildningsdagar i katastrofarbete

Utbildningsdagar i katastrofarbete

Information om utbildningsdagar för katastrofarbete Skandinaviska Läkarbanken kommer att genomföra utbildningsdagar i katastrofarbete 12–14 november på Mullsjö folkhögskola. Nedan och i de bifogade filerna hittar du information om kursen, programmet, talarna och ett...

Idag är det Internationella patientsäkerhetsdagen!

Idag är det Internationella patientsäkerhetsdagen!

Säker mödra- och förlossningsvård är temat för årets internationella patientsäkerhetsdag. Detta vill Skandinaviska Läkarbanken jobba för genom en del av de insatser vi gör. Det kan handla om att rådgivning till barnmorskor, och även till traditionella barnmorskor i...

Intressant kurs om hälsa i ett mångkulturellt perspektiv

Intressant kurs om hälsa i ett mångkulturellt perspektiv

Tips på kurs i ämnet "Människa, hälsa, hållbarhet i ett mångkulturellt samhälle" Högskolan i Dalarna, med studieort Falun, erbjuder en kurs i ämnet "Människa, hälsa, hållbarhet i ett mångkulturellt samhälle." Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att få en...

Undervisningsfilmer i operationsteknik

Undervisningsfilmer i operationsteknik

Gillar du att operera? Då är det här för dig! Är du intresserad av att lära dig mer om operationsteknik då det gäller kejsarsnitt, hysterektomi, symfysiotomi och fisteloperationer? Då finns det fem bra filmer tillgängliga på våra inloggningsbara sidor på hemsidan. Du...

Sommarhälsning – Nyhetsbrev juni 2021

Sommarhälsning – Nyhetsbrev juni 2021

I bifogat nyhetsbrev kan du läsa om Bengt Herngren, Skandinaviska Läkarbankens nya ordförande, en glimt från vår inspirationsdag, information om en kurs för de som vill åka på katastrofuppdrag och en sommarhälsning från Bengt.   Ladda hem:

Titta på föreläsningarna från Inspirationsdagen

Titta på föreläsningarna från Inspirationsdagen

Nu finns Inspirationsdagens föreläsningar att titta på För er som inte hade möjlighet att vara med på vår inspirations- och fortbildningsdag finns det nu möjlighet att ta del av den undervisning som gavs. Du hittar dem på vår hemsida under rubriken...

Ingen traineeuttagning 2021

Ingen traineeuttagning 2021

Coronapandemin gör att vi måste prioritera redan uttagna trainees Skandinaviska Läkarbanken brukar varje år göra det möjligt för 4-5 personer att under sin ST åka på ett traineeuppdrag tillsammans med en erfaren specialist. På grund av den pågående Corona pandemin har...

Bengt Herngren ny ordförande i Skandinaviska Läkarbanken

Bengt Herngren ny ordförande i Skandinaviska Läkarbanken

Ny ordförande valdes vid årsmötet 2021 Skandinaviska Läkarbanken hade ett digitalt årsmöte med god uppslutning helgen som gick. Året har inneburit betydligt färre uppdrag för den medicinska personalen på grund av corona-pandemin, men trots det kunde 17 uppdrag...